News

เป็นเวลาครบ 1 ปีแล้ว ที่เหตุการณ์วาตภัยทำให้หลังคาโดมขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นสถานทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ใกล้โรงเรียนวัดเนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร พังทลาย สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและสร้างความบอบช้ำทางจิตใจแก่ชาวบ้านวัดเนินปอ ครั้งนั้นเมื่..

E-Book
CD/DVD