พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

หนังสือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นหนึ่งในหนังสือที่ระลึกที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญของชาติ เพื่อเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ และประโยชน์ในการศึกษาศิลปวัฒนธรรมอันเป็นแบบแผนโบราณราชประเพณี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ข้อมูลโดย : กระทรวงวัฒนธรรม

Call No. : 923.1593 ก167พ 2562
Publisher : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977)
Published Date :
Page : 252
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000014743 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786165437011 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ก167พ 
050 b : Publish Year 
2562 
245 a : Title 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) 
300 a : Total pages 
252 
520 a : Description 
หนังสือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นหนึ่งในหนังสือที่ระลึกที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญของชาติ เพื่อเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ และประโยชน์ในการศึกษาศิลปวัฒนธรรมอันเป็นแบบแผนโบราณราชประเพณี และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ข้อมูลโดย : กระทรวงวัฒนธรรม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.