พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง "ชนกาธิเบศรดำเนิน"

บทความพิเศษจาก จดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2566 หน้า 5-16

Call No. : -
Publisher : กรมราชเลขานุการในพระองค์
Published Date :
Page : 11
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
25869221 
245 a : Title 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง "ชนกาธิเบศรดำเนิน" 
260 c : Date of publication 
2566 
260 b : Name of publisher 
กรมราชเลขานุการในพระองค์ 
300 a : Total pages 
11 
520 a : Description 
บทความพิเศษจาก จดหมายข่าวกรมราชเลขานุการในพระองค์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2566 หน้า 5-16 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.