ตอนที่ 3 "ฟาร์มเห็ด ฟาร์มสุขที่พอเพียง" วีระ ศรีคงรักษ์

สารคดีผลสำเร็จการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ชุด ต่อยอดงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 3 "ฟาร์มเห็ด ฟาร์มสุขที่พอเพียง" วีระ ศรีคงรักษ์

MARC Information

245 a : Title 
ตอนที่ 3 "ฟาร์มเห็ด ฟาร์มสุขที่พอเพียง" วีระ ศรีคงรักษ์ 
520 a : Description 
สารคดีผลสำเร็จการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ชุด ต่อยอดงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 3 "ฟาร์มเห็ด ฟาร์มสุขที่พอเพียง" วีระ ศรีคงรักษ์ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.