ตอนที่ 6 "ชีวิตที่ไม่มีหนี้ เพราะรู้จักความพอเพียง" สว่าง พันธ์วงศ์

สารคดีผลสำเร็จการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ชุด ต่อยอดงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 6 "ชีวิตที่ไม่มีหนี้ เพราะรู้จักความพอเพียง" สว่าง พันธ์วงศ์

MARC Information

245 a : Title 
ตอนที่ 6 "ชีวิตที่ไม่มีหนี้ เพราะรู้จักความพอเพียง" สว่าง พันธ์วงศ์ 
520 a : Description 
สารคดีผลสำเร็จการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ชุด ต่อยอดงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 6 "ชีวิตที่ไม่มีหนี้ เพราะรู้จักความพอเพียง" สว่าง พันธ์วงศ์ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.