ความพอเพียงบ่อเกิดแห่งคุณธรรม ณ ดอยผาส้ม

สรุปบทเรียนหลักคิดและองค์ความรู้ กระบวนการทำงานพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานความดี ความจริงความงาม และความพอเพียงในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางสัมมาทิฐิสู่การบ่มเพาะและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้อยู่ในชุมชนท้องถิ่นอย่างกลมกลืน เข้มแข็งและยั่งยืน.

Published date : Oct 18, 2017
Publisher : ธรรมะอินเทรนด์
Category : ทั่วไป
Page : 176
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ความพอเพียงบ่อเกิดแห่งคุณธรรม ณ ดอยผาส้ม 
300 a : Total pages 
176 
520 a : Description 
สรุปบทเรียนหลักคิดและองค์ความรู้ กระบวนการทำงานพัฒนาชุมชนบนพื้นฐานความดี ความจริงความงาม และความพอเพียงในการดำเนินชีวิตบนเส้นทางสัมมาทิฐิสู่การบ่มเพาะและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้อยู่ในชุมชนท้องถิ่นอย่างกลมกลืน เข้มแข็งและยั่งยืน. 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.