ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๘๙-๒๕๑๐) เล่ม ๕ (พุทธศักราช ๒๕๐๗ - ๒๕๐๘)

จัดทำโดย คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในตณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ข้อมูลโดย สำนักราชเลขาธิการ

Published date : Jan 01, 1970
Publisher : สำนักราชเลขาธิการ
Category : ทั่วไป
Page : 287
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786167267043 
245 a : Title 
ประมวลพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๘๙-๒๕๑๐) เล่ม ๕ (พุทธศักราช ๒๕๐๗ - ๒๕๐๘) 
260 c : Date of publication 
พ.ศ. 2552 
260 b : Name of publisher 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
300 a : Total pages 
287 
520 a : Description 
จัดทำโดย คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในตณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ข้อมูลโดย สำนักราชเลขาธิการ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.