ด้วยพระราชกรณียกิจ และพระราชดำริต่างๆ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ประชาชนได้น้อมนำมาเป็นต้นแบบ และแนวทางในการปฏิบัติ ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิด ประโยชน์ และนำมาซึ่งความสุขแก่มหาชนชาวสยามของพระองค์ สมดังพระปฐม บรมราชโองการโดยแท้

Call No. : 923.1593 ส118ก 2554
Publisher : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
Published Date :
Page : 143
Rating :
Barcode Title of Copy Status

MARC Information

041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส118ก 
050 b : Publish Year 
2554 
245 a : Title 
ตัวอย่างความสำเร็จ แหล่งน้ำขนาดเล็ก 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์ 
300 a : Total pages 
143 
520 a : Description 
ด้วยพระราชกรณียกิจ และพระราชดำริต่างๆ ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ประชาชนได้น้อมนำมาเป็นต้นแบบ และแนวทางในการปฏิบัติ ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิด ประโยชน์ และนำมาซึ่งความสุขแก่มหาชนชาวสยามของพระองค์ สมดังพระปฐม บรมราชโองการโดยแท้ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.