หนังสือ "พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง ทองแดง : The story of Tongdaeng (ปกแข็ง)" เล่มนี้ จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับเรื่องราวของ "คุณทองแดง" สุนัขธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ซึ่งเป็นที่ประทับใจของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เนื้อเรื่องในหนังสือนั้น นำเสนอในรูปแบบ 2 ภาษา (อังกฤษ-ไทย) เป็นเรื่องราวตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของ "แม่แดง" ซึ่งเป็นแม่ของทองแดง พี่น้องของทองแดง เหตุการณ์วันที่ทองแดงได้เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว ลักษณะพิเศษของทองแดง อุปนิสัยใจคอและความฉลาดของทองแดง ซึ่งยากที่จะมีสุนัขตัวใดเสมอเหมือน นอกจากเรื่องราวของทองแดง ยังมีเรื่องของสุนัขตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทองแดงอีกด้วย อาทิ แม่มะลิ ทองดำ ทองแท้ และทองหลาง โดยแก่นของเรื่องยังทรงเน้นในเรื่องของ "ความจงรักภักดี ความกตัญญูรู้คุณ ความมีมารยาทที่ดี" และการสั่งสอนลูกผ่านทางตัวละครเอกอย่าง "ทองแดง" อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

Call No. : 923.1593 ภ42ร 2547
Publisher : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
Published Date :
Page : 83
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000015696 เรื่องทองแดง = The Story of Tongdaeng (ปกแข็ง) On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9742726264 
041 a : Language 
ไทย อังกฤษ 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ภ42ร 
050 b : Publish Year 
2547 
245 a : Title 
เรื่องทองแดง = The Story of Tongdaeng (ปกแข็ง) 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 
300 a : Total pages 
83 
520 a : Description 
หนังสือ "พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง ทองแดง : The story of Tongdaeng (ปกแข็ง)" เล่มนี้ จะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับเรื่องราวของ "คุณทองแดง" สุนัขธรรมดาที่ไม่ธรรมดา ซึ่งเป็นที่ประทับใจของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เนื้อเรื่องในหนังสือนั้น นำเสนอในรูปแบบ 2 ภาษา (อังกฤษ-ไทย) เป็นเรื่องราวตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของ "แม่แดง" ซึ่งเป็นแม่ของทองแดง พี่น้องของทองแดง เหตุการณ์วันที่ทองแดงได้เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว ลักษณะพิเศษของทองแดง อุปนิสัยใจคอและความฉลาดของทองแดง ซึ่งยากที่จะมีสุนัขตัวใดเสมอเหมือน นอกจากเรื่องราวของทองแดง ยังมีเรื่องของสุนัขตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทองแดงอีกด้วย อาทิ แม่มะลิ ทองดำ ทองแท้ และทองหลาง โดยแก่นของเรื่องยังทรงเน้นในเรื่องของ "ความจงรักภักดี ความกตัญญูรู้คุณ ความมีมารยาทที่ดี" และการสั่งสอนลูกผ่านทางตัวละครเอกอย่าง "ทองแดง" อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.