ตอนที่ 13 "ปราชญ์พอเพียงแห่งยุโป จ.ยะลา" พินัย แก้วจันทร์ (ภาษายาวี)

สารคดีผลสำเร็จการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ชุด ต่อยอดงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 13 "ปราชญ์พอเพียงแห่งยุโป จ.ยะลา" พินัย แก้วจันทร์ (ภาษายาวี)

MARC Information

245 a : Title 
ตอนที่ 13 "ปราชญ์พอเพียงแห่งยุโป จ.ยะลา" พินัย แก้วจันทร์ (ภาษายาวี) 
520 a : Description 
สารคดีผลสำเร็จการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ชุด ต่อยอดงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 13 "ปราชญ์พอเพียงแห่งยุโป จ.ยะลา" พินัย แก้วจันทร์ (ภาษายาวี) 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.