ตอนที่ 12 "ชุมชนเกษตรกรมีสุข" กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำ

สารคดีผลสำเร็จการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ชุด ต่อยอดงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 12 "ชุมชนเกษตรกรมีสุข" กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำ

MARC Information

245 a : Title 
ตอนที่ 12 "ชุมชนเกษตรกรมีสุข" กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำ 
520 a : Description 
สารคดีผลสำเร็จการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ชุด ต่อยอดงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 12 "ชุมชนเกษตรกรมีสุข" กลุ่มสหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ้ำ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.