ตอนที่ 10 "นักการภารโรง สู่วิถีเกษตรยั่งยืน" พิษณุ เภาโพธิ์

สารคดีผลสำเร็จการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ชุด ต่อยอดงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 10 "นักการภารโรง สู่วิถีเกษตรยั่งยืน" พิษณุ เภาโพธิ์

MARC Information

245 a : Title 
ตอนที่ 10 "นักการภารโรง สู่วิถีเกษตรยั่งยืน" พิษณุ เภาโพธิ์ 
520 a : Description 
สารคดีผลสำเร็จการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ชุด ต่อยอดงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 10 "นักการภารโรง สู่วิถีเกษตรยั่งยืน" พิษณุ เภาโพธิ์ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.