ตอนที่ 8 "ยั่งยืนเพราะความพอเพียง" กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน อำเภอกันทรวิชัย

สารคดีผลสำเร็จการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ชุด ต่อยอดงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 8 "ยั่งยืนเพราะความพอเพียง" กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน อำเภอกันทรวิชัย

MARC Information

245 a : Title 
ตอนที่ 8 "ยั่งยืนเพราะความพอเพียง" กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน อำเภอกันทรวิชัย 
520 a : Description 
สารคดีผลสำเร็จการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ชุด ต่อยอดงานพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ตอนที่ 8 "ยั่งยืนเพราะความพอเพียง" กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน อำเภอกันทรวิชัย 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.