9 โครงการพระราชดำริ ที่น่าสนใจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

9 โครงการพระราชดำริ ที่น่าสนใจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1.โครงการชั่งหัวมัน 2.โครงการพระราชดำริฝนหลวง 3.โครงการแก้มลิง 4.โครงการหญ้าแฝก 5.โครงการฝายชะลอ 6.โครงการแกล้งดิน 7.โครงการทับทิมสยาม 04 8.โครงการอนุรักษ์สภาพป่า 9.โครงการน้ำดีไล่น้ำเสีย

MARC Information

245 a : Title 
9 โครงการพระราชดำริ ที่น่าสนใจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
520 a : Description 
9 โครงการพระราชดำริ ที่น่าสนใจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1.โครงการชั่งหัวมัน 2.โครงการพระราชดำริฝนหลวง 3.โครงการแก้มลิง 4.โครงการหญ้าแฝก 5.โครงการฝายชะลอ 6.โครงการแกล้งดิน 7.โครงการทับทิมสยาม 04 8.โครงการอนุรักษ์สภาพป่า 9.โครงการน้ำดีไล่น้ำเสีย 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.