Admin Chue
07 Mar 2023

ในหลวง-ราชินีเสด็จวันมาฆบูชา บวงสรวงหล่อยอดฉัตรทองคําฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้ ทรงหล่อยอดฉัตรทองคำ เพื่อเชิญไปประดิษฐานบนยอดอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคล วัดป่าธรรมคีรี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ณ มณฑลพิธีหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ทั้งนี้ เมื่อเย็นวันที่ 6 มี.ค. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนรุ่งแล้วทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง ทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลาแล้วทรงกราบ

จากนั้น พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวน ทรงหยิบเทียนชนวนจุดไฟที่โคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานคืน เพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปจุดถวายเป็นพุทธบูชา 5 พระอาราม พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ศิลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง ธรรมจารีกถา หรือผู้ประพฤติธรรม จบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทก แล้วเสด็จฯไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ถวายอดิเรก

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและเสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงสังเวย ทรงเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวชิรมงคล ในการนี้ ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงินและธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวยและทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานขอถวายเครื่องสักการะ ทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯไปยังมณฑลพิธีเททอง ทรงรับแผ่นทอง แล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย ทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเทแผ่นทองลงในเบ้า ทรงถือสายสูตรเททองหล่อยอดฉัตรอุโบสถเจดีย์ฯ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ชาวพนักงานประโคมแตร ดุริยางค์ แล้วเสด็จออกจากมณฑลพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

ข้อมูลโดย https://www.thairath.co.th/news/royal/2646975

ไทยรัฐออนไลน์ 7 มี.ค. 2566 05:07 น.