Admin Chue
22 Aug 2022

ในหลวง-ราชินีเสด็จเปิดสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกล

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. เวลา 18.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราช ดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังลานจอดเครื่องบินพระที่นั่งหน้าพระตำหนักที่ประทับ AGG 00 ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมแห่งใหม่

เมื่อเสด็จฯถึงท่าอากาศยานหัวหิน พล.ต.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ/นายทหารราชองครักษ์ กราบบังคมทูลรายงาน นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ นายบุญชัย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 พล.ต.ประยุกต์ อุ่นอบ ผู้บัญชาการมณฑล ทหารบกที่ 15 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 พร้อมข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้นเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพจากทหารกองเกียรติยศ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากท่าอากาศ ยานหัวหินไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีนายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ นายยุทธ ศิริบุญรักษา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหัวหิน พ.อ.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำสถานีวิทยุโทรทัศน์ฯ เฝ้าฯรับเสด็จ

 

เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร จากนั้น พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ทูลเกล้าฯถวายสูจิบัตรแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินี ลำดับต่อมา พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิฯ การปรับปรุงอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ ขณะที่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น นายเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย ทูลเกล้าฯ ถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา แล้วเสร็จเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ และทอดพระเนตรวีดิทัศน์แนะนำมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 3

ลำดับต่อมา พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึกตุ๊กตาสัญลักษณ์ DLTV แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึกตุ๊กตาสัญลักษณ์ DLTV แด่สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แล้วเสด็จออกจากห้องประชุม ไปยังห้องประทับรับรอง ทรงลงพระ ปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก ประทับพักพระราชอิริยาบถตามพระราชอัธยาศัย จากนั้นเสด็จเข้าห้องประชุมไปยังที่ฉายพระบรมฉายา ลักษณ์ ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ก่อนที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไปยังท่าอากาศยานหัวหิน ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 

ข้อมูลโดย https://www.thairath.co.th/news/royal/2478081

ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 21 ส.ค. 2565 06:46 น.