วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 223 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2566

เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป

Issued date : Jan 10, 2024
Publisher : กรมวิทยาศาสตร์บริการ
Category : ทั่วไป
Page : 48
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 223 ประจำเดือน กันยายน ปีที่พิมพ์ 2566 
520 a : Description 
เป็นวารสารเผยแพร่ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย ของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป 
300 a : Total pages 
48 
260 b : Name of publisher 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
260 c : Date of publication 
2566 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.