จดหมายข่าว วช. (ปีที่ 18 ฉบับที่ 149 ประจำเดือน สิงหาคม 2566)

จดหมายข่าว วช. ร่วมรวมเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น่าสนใจ งานวิจัยด้านอาหารสุขภาพ รวมถึงนวัตกรรมเพื่ออาหารปลอดภัย นวัตกรรมการเกษตร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในแวดวงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สามารถอ่าน "จดหมายข่าว วช. ปีที่ 18 ฉบับที่ 149 ประจำเดือน สิงหาคม 2566" ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่เว็บไซต์ https://nrct.go.th/e-publish1/newsletter/149/NRCT149.html

Issued date : Sep 19, 2023
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Category : ทั่วไป
Page : 16
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
จดหมายข่าว วช. (ปีที่ 18 ฉบับที่ 149 ประจำเดือน สิงหาคม 2566) 
520 a : Description 
จดหมายข่าว วช. ร่วมรวมเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น่าสนใจ งานวิจัยด้านอาหารสุขภาพ รวมถึงนวัตกรรมเพื่ออาหารปลอดภัย นวัตกรรมการเกษตร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจในแวดวงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สามารถอ่าน "จดหมายข่าว วช. ปีที่ 18 ฉบับที่ 149 ประจำเดือน สิงหาคม 2566" ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่เว็บไซต์ https://nrct.go.th/e-publish1/newsletter/149/NRCT149.html 
300 a : Total pages 
16 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
260 c : Date of publication 
2566 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.