ภายในเล่มมีเนื้อหาดังนี้ 1. เลขาฝากบอก 2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. 3. กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

Issued date : Sep 18, 2023
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Category : ทั่วไป
Page : 8
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
จดหมายข่าว กปร. (ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน - กันยายน 2566) 
520 a : Description 
ภายในเล่มมีเนื้อหาดังนี้ 1. เลขาฝากบอก 2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. 3. กิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น 
300 a : Total pages 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กปร. 
260 c : Date of publication 
2566 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.