จุลสารศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 29 ประจำเดือน มีนาคม 2566
Issued date : Apr 20, 2023
Publisher : ศูนย์อำนวยการและประสานการการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Category : ทั่วไป
Page : 16
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
จุลสารศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับที่ 29 ประจำเดือน มีนาคม 2566 
300 a : Total pages 
16 
260 b : Name of publisher 
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมชลประทาน 
260 c : Date of publication 
2566 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.