จดหมายข่าว วช. ปีที่ 18 ฉบับที่ 142 ประจําเดือน มกราคม 2566

จดหมายข่าว วช. ฉบับนี้มีเรื่องราวงานวิจัยด้านสาธารณสุข งานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องสําอาง นวัตกรรมการแพทย์ และนวัตกรรมการเกษตร รวมถึงข่าวสารในแวดวงการวิจัยและนวัตกรรมมานําเสนออีกมากมายภายในเล่ม

Issued date : Feb 20, 2023
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Category : ทั่วไป
Page : 16
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
จดหมายข่าว วช. ปีที่ 18 ฉบับที่ 142 ประจําเดือน มกราคม 2566 
520 a : Description 
จดหมายข่าว วช. ฉบับนี้มีเรื่องราวงานวิจัยด้านสาธารณสุข งานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องสําอาง นวัตกรรมการแพทย์ และนวัตกรรมการเกษตร รวมถึงข่าวสารในแวดวงการวิจัยและนวัตกรรมมานําเสนออีกมากมายภายในเล่ม 
300 a : Total pages 
16 
020 a : ISSN 
19051662 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
260 c : Date of publication 
2566 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.