วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา The Chaipattana Foundation Journal (ฉบับ เดือนสิงหาคม 2562)

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนาจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเคลื่อนไหว กิจกรรมและการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานและประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนโดยทั่วไป สามารถอ่าน e-book ได้ที่ : https://www.chaipat.or.th/publication/journal/cpf-journal-1/10156-12-08-2562.html

Issued date : Feb 24, 2022
Publisher : มูลนิธิชัยพัฒนา
Category : ทั่วไป
Page : 95
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา The Chaipattana Foundation Journal (ฉบับ เดือนสิงหาคม 2562) 
520 a : Description 
วารสารมูลนิธิชัยพัฒนาจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเคลื่อนไหว กิจกรรมและการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานและประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนโดยทั่วไป สามารถอ่าน e-book ได้ที่ : https://www.chaipat.or.th/publication/journal/cpf-journal-1/10156-12-08-2562.html 
300 a : Total pages 
95 
020 a : ISSN 
08588511 
260 b : Name of publisher 
มูลนิธิชัยพัฒนา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.