พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ

เนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อพุทธศักราช 2548 และเนื่องในพระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถในงานศิลปะและการออกแบบ และเพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระราชกรณียกิจด้านทัศนศิลป์ และการออกแบบในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำมารวบรวมไว้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ณ ที่นี้ ได้แก่ พระราชกรณียกิจด้านจิตรกรรม ประกอบด้วย ภาพจิตรกรรมชุดพระมหาชนก พระราชกรณียกิจด้านสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย นาวาสถาปัตยกรรม การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ผังเมือง และสิ่งแวดล้อม พระราชกรณียกิจด้านมัณฑนศิลป์ ประกอบด้วยการออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์คุณค่าของพระราชกรณียกิจด้านงานศิลปะและการออกแบบในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น นอกจากการที่ได้แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะในพระองค์แล้ว สิ่งที่ปรากฎในแนวพระราชดำริหลายโครงการ ได้แก่ แนวคิดในเรื่องของความพอเพียง แต่ที่สำคัญที่สุดได้แก่ การประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และเพื่อความเจริญของประเทศชาติ สมกับพระราชปณิธานขององค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นพระมหาชนกและพระธรรมิกราชา ของพสกนิกรชาวไทยอย่างแท้จริง

Call No. : 923.1593 ม529พ 2540
Publisher : มหาวิทยาลัยศิลปากร
Published Date :
Page : 297
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000011456 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789746411950 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ม529พ 
050 b : Publish Year 
2540 
245 a : Title 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
260 c : Date of publication 
2540 
300 a : Total pages 
297 
520 a : Description 
เนื่องในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อพุทธศักราช 2548 และเนื่องในพระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถในงานศิลปะและการออกแบบ และเพื่อถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระราชกรณียกิจด้านทัศนศิลป์ และการออกแบบในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต นำมารวบรวมไว้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ณ ที่นี้ ได้แก่ พระราชกรณียกิจด้านจิตรกรรม ประกอบด้วย ภาพจิตรกรรมชุดพระมหาชนก พระราชกรณียกิจด้านสถาปัตยกรรม ประกอบด้วยงานสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย นาวาสถาปัตยกรรม การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ผังเมือง และสิ่งแวดล้อม พระราชกรณียกิจด้านมัณฑนศิลป์ ประกอบด้วยการออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบนิเทศศิลป์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์คุณค่าของพระราชกรณียกิจด้านงานศิลปะและการออกแบบในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น นอกจากการที่ได้แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะในพระองค์แล้ว สิ่งที่ปรากฎในแนวพระราชดำริหลายโครงการ ได้แก่ แนวคิดในเรื่องของความพอเพียง แต่ที่สำคัญที่สุดได้แก่ การประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย และเพื่อความเจริญของประเทศชาติ สมกับพระราชปณิธานขององค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นพระมหาชนกและพระธรรมิกราชา ของพสกนิกรชาวไทยอย่างแท้จริง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.