สถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากข้อมูลสถิติคำกล่าวหาที่เข้ามาสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยในปัจจุบัน

Published date : Apr 17, 2024
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
Category : ทั่วไป
Page : 141
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
สถานการณ์การทุจริตประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
260 c : Date of publication 
มีนาคม 2567 
300 a : Total pages 
141 
520 a : Description 
การวิเคราะห์สถานการณ์การทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากข้อมูลสถิติคำกล่าวหาที่เข้ามาสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยในปัจจุบัน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.