ชุมชนลูกโลกสีเขียว บทเรียนสู่ความยั่งยืน

ผลงานที่ผ่านมาของ "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ประเภทชุมชน ตั้งแต่ครั้งที่ 1-8 ได้แสดงให้เห็นว่า ชุมชนที่ได้รับรางวัลนั้นต่างมีมุมมอง วิธีคิด แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีจุดมุ่งหมายการทำงานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่า และน้ำ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน...

Published date : Feb 29, 2024
Publisher : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Category : ทั่วไป
Page : 196
Rating :

MARC Information

020 a : ISBN 
9749454480 
245 a : Title 
ชุมชนลูกโลกสีเขียว บทเรียนสู่ความยั่งยืน 
260 b : Name of publisher 
บริษัท ปตท. จำกัด ( 
300 a : Total pages 
196 
520 a : Description 
ผลงานที่ผ่านมาของ "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ประเภทชุมชน ตั้งแต่ครั้งที่ 1-8 ได้แสดงให้เห็นว่า ชุมชนที่ได้รับรางวัลนั้นต่างมีมุมมอง วิธีคิด แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีจุดมุ่งหมายการทำงานเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่า และน้ำ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน... 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.