การวิจัยชุมชน : ดินถล่มบ้านหน้าถ้ำ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

คณะผู้ทำการวิจัยขอขอบคุณ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ที่ได้กรุณาสนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ที่กล่าวได้ว่าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการศึกษานี้ ...

Published date : Feb 29, 2024
Publisher : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Category : ทั่วไป
Page : 75
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การวิจัยชุมชน : ดินถล่มบ้านหน้าถ้ำ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 
260 b : Name of publisher 
[มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน] 
260 c : Date of publication 
2554 
300 a : Total pages 
75 
520 a : Description 
คณะผู้ทำการวิจัยขอขอบคุณ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ที่ได้กรุณาสนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณ ดร.ส่งเกียรติ ทานสัมฤทธิ์ ที่กล่าวได้ว่าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการศึกษานี้ ... 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.