ป่าชุมชน คนพอเพียง ในนิเวศวิทยาภูมิทัศน์และสภาวะโลกร้อน

ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน คลื่นชายฝั่งรุนแรงกัดเซาะชายฝั่งหลายแห่ง ในช่วงที่ไม่มีฝนอากาศก็ร้อนอบอ้าว ภัยน้ำท่วม ภัยแล้งเกิดขึ้นในปีเดียวกัน และฝนนอกฤดูทำให้พืชผลเสียหาย ปริมาณล้นตลาด ราคาตก มีผลต่อการอพยพแรงงานเข้าเมืองใหญ่เพื่อมองหาโอกาสที่ดีกว่า...

Published date : Feb 29, 2024
Publisher : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Category : ทั่วไป
Page : 64
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789740922742 
245 a : Title 
ป่าชุมชน คนพอเพียง ในนิเวศวิทยาภูมิทัศน์และสภาวะโลกร้อน 
260 b : Name of publisher 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
260 c : Date of publication 
2550 
300 a : Total pages 
64 
520 a : Description 
ภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน คลื่นชายฝั่งรุนแรงกัดเซาะชายฝั่งหลายแห่ง ในช่วงที่ไม่มีฝนอากาศก็ร้อนอบอ้าว ภัยน้ำท่วม ภัยแล้งเกิดขึ้นในปีเดียวกัน และฝนนอกฤดูทำให้พืชผลเสียหาย ปริมาณล้นตลาด ราคาตก มีผลต่อการอพยพแรงงานเข้าเมืองใหญ่เพื่อมองหาโอกาสที่ดีกว่า... 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.