ลูกโลกใบนี้ เป็นสีเขียว ท่องเที่ยววิถีพอเพียง... ผูกพัน คน น้ำ ป่า

รางวัลลูกโลกสีเขียวเริ่มต้นด้วยความปรารถนาจะให้กำลังใจแก่ชุมชน และคนรักป่าทั่วประเทศผู้ทำงานปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างเงียบๆ เพราะเห็นว่าคนเหล่านี้คือคนตัวเล็กๆ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตัวจริงที่มักไม่มีใคร เห็นคุณค่า สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้จะปล่อยให้เป็นเรื่องของ รัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้ ทุกฝ่ายจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่มีคุณภาพในอนาคต...

Published date : Feb 29, 2024
Publisher : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Category : ทั่วไป
Page : 289
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789748100661 
245 a : Title 
ลูกโลกใบนี้ เป็นสีเขียว ท่องเที่ยววิถีพอเพียง... ผูกพัน คน น้ำ ป่า 
260 b : Name of publisher 
ทวีวัฒน์การพิมพ์ 
260 c : Date of publication 
พฤศจิกายน 2552 
300 a : Total pages 
289 
520 a : Description 
รางวัลลูกโลกสีเขียวเริ่มต้นด้วยความปรารถนาจะให้กำลังใจแก่ชุมชน และคนรักป่าทั่วประเทศผู้ทำงานปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างเงียบๆ เพราะเห็นว่าคนเหล่านี้คือคนตัวเล็กๆ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตัวจริงที่มักไม่มีใคร เห็นคุณค่า สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้จะปล่อยให้เป็นเรื่องของ รัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้ ทุกฝ่ายจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมที่มีคุณภาพในอนาคต... 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.