หนังสือ พลังเปลี่ยนโลก จัดทำขึ้นในวาระที่โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว ดำเนินงานมาในปีที่ 20 เพื่อนำเสนอการเผชิญหน้าและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการสังเคราะห์ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวในแต่ละประเภท โดยชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขซึ่งไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ต้องเป็นบูรณาการ ไม่มีงานใดสำเร็จโดยลำพังคนเดียว และการบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ก็ต้องอาศัยการจัดการร่วมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะในโลกอนาคตที่มีเรื่องท้าทายมากมาย...

Published date : Feb 29, 2024
Publisher : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Category : ทั่วไป
Page : 201
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786167491042 
245 a : Title 
พลังเปลี่ยนโลก 
260 b : Name of publisher 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
260 c : Date of publication 
ธันวาคม 2561 
300 a : Total pages 
201 
520 a : Description 
หนังสือ พลังเปลี่ยนโลก จัดทำขึ้นในวาระที่โครงการรางวัลลูกโลกสีเขียว ดำเนินงานมาในปีที่ 20 เพื่อนำเสนอการเผชิญหน้าและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ผ่านการสังเคราะห์ผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวในแต่ละประเภท โดยชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขซึ่งไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ต้องเป็นบูรณาการ ไม่มีงานใดสำเร็จโดยลำพังคนเดียว และการบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ก็ต้องอาศัยการจัดการร่วมกันเป็นพลังในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะในโลกอนาคตที่มีเรื่องท้าทายมากมาย... 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.