รวมผลงาน รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 (พ.ศ. 2560-2561) วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า

เราเข้าสู่ยุคที่คนเปรยว่าเวลาช่างผ่านไปเร็ว ทั้งที่จริงโลกก็หมุนด้วยความเร็วเท่าเดิม เพียงแต่ว่า "เล็กลง" กว่าเดิม นับตั้งแต่โทรศัพท์มือถือสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเคลื่อนไปเร็ว ความรู้หลายอย่างที่เคยใช้เวลาสืบค้นเป็นเดือนกลับ หาเจอแค่ไม่กี่นาทีเมื่อเชื่อมต่ออนไลน์ เทคโนโลยีด้านนี้ยังทำให้เกิดกลุ่มค้าบๆ กัน สร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนความเห็นที่ฉับไว การแชร์ข้อความต่อได้ไม่สิ้นสุดทำให้เกิดการรับรู้ข่าวสารที่กว้างไกลย่นเวลา-ระยะทาง ลดความสิ้นเปลือง...

Published date : Feb 29, 2024
Publisher : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Category : ทั่วไป
Page : 318
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
กรกฎาคม 2561 
245 a : Title 
รวมผลงาน รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 18 (พ.ศ. 2560-2561) วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า 
260 b : Name of publisher 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
260 c : Date of publication 
กรกฎาคม 2561 
300 a : Total pages 
318 
520 a : Description 
เราเข้าสู่ยุคที่คนเปรยว่าเวลาช่างผ่านไปเร็ว ทั้งที่จริงโลกก็หมุนด้วยความเร็วเท่าเดิม เพียงแต่ว่า "เล็กลง" กว่าเดิม นับตั้งแต่โทรศัพท์มือถือสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเคลื่อนไปเร็ว ความรู้หลายอย่างที่เคยใช้เวลาสืบค้นเป็นเดือนกลับ หาเจอแค่ไม่กี่นาทีเมื่อเชื่อมต่ออนไลน์ เทคโนโลยีด้านนี้ยังทำให้เกิดกลุ่มค้าบๆ กัน สร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนความเห็นที่ฉับไว การแชร์ข้อความต่อได้ไม่สิ้นสุดทำให้เกิดการรับรู้ข่าวสารที่กว้างไกลย่นเวลา-ระยะทาง ลดความสิ้นเปลือง... 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.