วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554

วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า จากการทำงานภายใต้แนวคิด “ปลูกป่าได้มากกว่าต้นไม้” ของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. เมื่อปี พ.ศ.2537 แนวคิดนี้ได้พัฒนาเป็น “ปลูกต้นไม้ในใจคน” และนำมาสู่การจัดตั้งโครงการ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี พ.ศ.2542 นั่นก็เพราะว่าป่าจะอยู่ได้ ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่รอบป่านั่นเอง... โดย สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Published date : Feb 29, 2024
Publisher : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Category : ทั่วไป
Page : 137
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554 
260 b : Name of publisher 
หจก.ไอเดีย สแควร์ 
260 c : Date of publication 
กุมภาพันธ์ 2555 
300 a : Total pages 
137 
520 a : Description 
วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า จากการทำงานภายใต้แนวคิด “ปลูกป่าได้มากกว่าต้นไม้” ของโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ปตท. เมื่อปี พ.ศ.2537 แนวคิดนี้ได้พัฒนาเป็น “ปลูกต้นไม้ในใจคน” และนำมาสู่การจัดตั้งโครงการ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” ในปี พ.ศ.2542 นั่นก็เพราะว่าป่าจะอยู่ได้ ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่รอบป่านั่นเอง... โดย สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.