สืบสานพระราชปณิธานวิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ปี 2558-2559

ภาพพระองค์ท่านที่ “ทรงงาน” ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยทั้งประเทศอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อยตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ดิน น้ำ ป่า หรือภัยพิบัติต่างๆ อันเป็นผลจากความเสื่อมโทรมของธรรมชาติล้วนเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่จุดประกายให้ประชาชนของพระองค์เดินตามรอยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแรงใจที่ทุ่มเท และรู้สึกสำนึกในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น... โดย สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

Published date : Feb 29, 2024
Publisher : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Category : ทั่วไป
Page : 458
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
สืบสานพระราชปณิธานวิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า รวมผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ปี 2558-2559 
260 b : Name of publisher 
บริษัท สุนทร ฟิล์ม จำกัด 
260 c : Date of publication 
พฤศจิกายน 2559 
300 a : Total pages 
458 
520 a : Description 
ภาพพระองค์ท่านที่ “ทรงงาน” ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยทั้งประเทศอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อยตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ดิน น้ำ ป่า หรือภัยพิบัติต่างๆ อันเป็นผลจากความเสื่อมโทรมของธรรมชาติล้วนเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่จุดประกายให้ประชาชนของพระองค์เดินตามรอยในการทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยแรงใจที่ทุ่มเท และรู้สึกสำนึกในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น... โดย สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.