ทีมวิจัยโลกร้อนชาวบ้าน บ้านห้วยระหงส์

หนังสือเล่มเล็กนี้เล่าเรื่องการทำ “วิจัย” โลกร้อน แค่งานวิจัยก็ว่ายากแล้ว ประเด็นวิจัยยังทำให้เรื่องเหมือนจะยากขึ้นไปอีก แต่ “อาจารย์” ของชาวลูกโลกสีเขียว อย่าง ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ผู้เขียนกลับสามารถเขียนและถ่ายทอดเรื่องราวได้ง่ายและสนุก อ่านจบแล้วอยากจะเป็น “นักวิจัยชาวบ้าน” อีกคนหนึ่งทีเดียว สำหรับโจทย์วิจัยของเรื่องนี้ป่าชุมชนของบ้านห้วยระหงษ์ที่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ช่วยกักเก็บธาตุคาร์บอนได้ปริมาณเท่าไร ซึ่งได้เล่าถึงกระบวนการตั้งแต่การวัดต้นไม้ การชั่งน้ำหนักใบไม้ตามพื้น และการเก็บตัวอย่างดิน เพื่อนำข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ว่าป่าของชุมชนมีส่วนในการเก็บกักคาร์บอนในปริมาณเท่าไร

Published date : Feb 28, 2024
Publisher : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Category : ทั่วไป
Page : 9
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ทีมวิจัยโลกร้อนชาวบ้าน บ้านห้วยระหงส์ 
260 c : Date of publication 
กรกฎาคม 2553 
260 b : Name of publisher 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
300 a : Total pages 
520 a : Description 
หนังสือเล่มเล็กนี้เล่าเรื่องการทำ “วิจัย” โลกร้อน แค่งานวิจัยก็ว่ายากแล้ว ประเด็นวิจัยยังทำให้เรื่องเหมือนจะยากขึ้นไปอีก แต่ “อาจารย์” ของชาวลูกโลกสีเขียว อย่าง ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์ ผู้เขียนกลับสามารถเขียนและถ่ายทอดเรื่องราวได้ง่ายและสนุก อ่านจบแล้วอยากจะเป็น “นักวิจัยชาวบ้าน” อีกคนหนึ่งทีเดียว สำหรับโจทย์วิจัยของเรื่องนี้ป่าชุมชนของบ้านห้วยระหงษ์ที่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ช่วยกักเก็บธาตุคาร์บอนได้ปริมาณเท่าไร ซึ่งได้เล่าถึงกระบวนการตั้งแต่การวัดต้นไม้ การชั่งน้ำหนักใบไม้ตามพื้น และการเก็บตัวอย่างดิน เพื่อนำข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ว่าป่าของชุมชนมีส่วนในการเก็บกักคาร์บอนในปริมาณเท่าไร 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.