ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับโลกใบนี้

เป็นประสบการณ์ของนักวิชาการด้านป่าไม้และวนศาสตร์ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และเยี่ยมเยียนชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นหลักในการทำงาน ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมดั้งเดิมดีๆ ทำความเข้าใจว่าผู้คนในแต่ละพื้นที่อยู่อย่างสงบร่มเย็น และรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของตนเองไว้ได้อย่างไร เพราะภูมิวัฒนธรรมดั้งเดิมดีๆ นั้น เป็นที่รวมของทุนทางธรรมชาติ และทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ ในภูมิทัศน์เหล่านี้ ยังมีกลไกที่ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ และบอกได้ว่า กำลังผลิตของพื้นที่นั้นควรจะมีมากน้อยเพียงใด โดย สถาบันลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Published date : Feb 28, 2024
Publisher : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Category : ทั่วไป
Page : 50
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789743838576 
245 a : Title 
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับโลกใบนี้ 
260 b : Name of publisher 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
260 c : Date of publication 
พฤศจิกายน 2551 
300 a : Total pages 
50 
520 a : Description 
เป็นประสบการณ์ของนักวิชาการด้านป่าไม้และวนศาสตร์ที่ได้มีโอกาสเรียนรู้และเยี่ยมเยียนชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชนที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นหลักในการทำงาน ทำให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมดั้งเดิมดีๆ ทำความเข้าใจว่าผู้คนในแต่ละพื้นที่อยู่อย่างสงบร่มเย็น และรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมของตนเองไว้ได้อย่างไร เพราะภูมิวัฒนธรรมดั้งเดิมดีๆ นั้น เป็นที่รวมของทุนทางธรรมชาติ และทุนทางวัฒนธรรมของประเทศ ในภูมิทัศน์เหล่านี้ ยังมีกลไกที่ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติ และบอกได้ว่า กำลังผลิตของพื้นที่นั้นควรจะมีมากน้อยเพียงใด โดย สถาบันลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.