สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า

หนังสือ สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า เป็นการทบทวนคุณค่าผลงานทุกประเภทในรอบทศวรรษที่สอง จำนวน 387 ผลงาน โดยเนื้อหาในเล่มนั้นเกิดจากการทำงานสองส่วน ได้แก่ คณะกรรมการและทีมงานสถาบันฯ ที่ลงพื้นที่สรรหา เยี่ยมเยียน ตลอดระยะเวลาสิบปี และส่วนที่สองซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ คือผู้ที่เป็นเจ้าของผลงาน ที่เสียสละหลายอย่างในชีวิตเพื่อสร้างคุณค่าความดีนี้ให้แก่สังคม ทั้งสองส่วนหลอมรวมเป็นเครือข่ายลูกโลกสีเขียว ที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นได้... โดย สถาบันลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Published date : Feb 28, 2024
Publisher : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Category : ทั่วไป
Page : 497
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786167491035 
245 a : Title 
สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า 
260 b : Name of publisher 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
260 c : Date of publication 
ธันวาคม 2561 
300 a : Total pages 
497 
520 a : Description 
หนังสือ สองทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า เป็นการทบทวนคุณค่าผลงานทุกประเภทในรอบทศวรรษที่สอง จำนวน 387 ผลงาน โดยเนื้อหาในเล่มนั้นเกิดจากการทำงานสองส่วน ได้แก่ คณะกรรมการและทีมงานสถาบันฯ ที่ลงพื้นที่สรรหา เยี่ยมเยียน ตลอดระยะเวลาสิบปี และส่วนที่สองซึ่งเป็นหัวใจสำคัญ คือผู้ที่เป็นเจ้าของผลงาน ที่เสียสละหลายอย่างในชีวิตเพื่อสร้างคุณค่าความดีนี้ให้แก่สังคม ทั้งสองส่วนหลอมรวมเป็นเครือข่ายลูกโลกสีเขียว ที่ทำให้หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นได้... โดย สถาบันลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.