รวมผลงาน "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 19 ปี 2561-2562

สถาบันลูกโลกสีเขียว ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19 ทุกท่าน และขอต้อนรับเข้าสู่ “เครือข่ายลูกโลกสีเขียว” ที่ประกอบด้วย นักคิด นักบริหารจัดการนักปฏิบัติ นักสื่อสาร ครู นักเรียน พระสงฆ์ นักบวช ฯลฯ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาธรรมชาติทั่วประเทศ... โดย สถาบันลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Published date : Feb 28, 2024
Publisher : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Category : ทั่วไป
Page : 241
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รวมผลงาน "รางวัลลูกโลกสีเขียว" ครั้งที่ 19 ปี 2561-2562 
260 b : Name of publisher 
บริษัท ทัฟครีเอชั่น จำกัด 
260 c : Date of publication 
กรกฎาคม 2562 
300 a : Total pages 
241 
520 a : Description 
สถาบันลูกโลกสีเขียว ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19 ทุกท่าน และขอต้อนรับเข้าสู่ “เครือข่ายลูกโลกสีเขียว” ที่ประกอบด้วย นักคิด นักบริหารจัดการนักปฏิบัติ นักสื่อสาร ครู นักเรียน พระสงฆ์ นักบวช ฯลฯ ผู้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาธรรมชาติทั่วประเทศ... โดย สถาบันลูกโลกสีเขียว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.