ข้อเขียนที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ มี ๔ ตอน จำนวน ๖๑ เรื่อง อันแสดงถึง พระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานให้แก่จังหวัดเพชรบุรีและชาวเมืองเพชร ควรแก่ความภาคภูมิใจเป็น อย่างยิ่งของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย จึงขอขอบพระคุณคณะบุคคลและหน่วยงานจำนวนมาก เป็นอย่างสูงที่ให้ความสนับสนุน อาทิ ให้คำแนะนำ อนุเคราะห์ข้อมูล ข้อเขียน และภาพ การสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งการประสานงานในภาระกิจสำคัญ ทั้งที่ปรากฏรายชื่อ ในถ้อยปรารภท้ายเล่มและผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ทำให้หนังสือสำเร็จเรียบร้อย ด้วย พลังแห่งความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

Call No. : 929.709593 พ857ว 2558
Publisher : โรงพิมพ์บริษัท พิมพ์ดี จำกัด
Published Date :
Page : 397
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000017187 วัชรปิยชาติ On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786167176277 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
พ857ว 
050 b : Publish Year 
2558 
245 a : Title 
วัชรปิยชาติ 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
โรงพิมพ์บริษัท พิมพ์ดี จำกัด 
300 a : Total pages 
397 
520 a : Description 
ข้อเขียนที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ มี ๔ ตอน จำนวน ๖๑ เรื่อง อันแสดงถึง พระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานให้แก่จังหวัดเพชรบุรีและชาวเมืองเพชร ควรแก่ความภาคภูมิใจเป็น อย่างยิ่งของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย จึงขอขอบพระคุณคณะบุคคลและหน่วยงานจำนวนมาก เป็นอย่างสูงที่ให้ความสนับสนุน อาทิ ให้คำแนะนำ อนุเคราะห์ข้อมูล ข้อเขียน และภาพ การสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งการประสานงานในภาระกิจสำคัญ ทั้งที่ปรากฏรายชื่อ ในถ้อยปรารภท้ายเล่มและผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม ทำให้หนังสือสำเร็จเรียบร้อย ด้วย พลังแห่งความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.