ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2551)

ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (พ.ศ. ๒๕๕๑) มี มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้สำคัญของแต่ละชุมชนที่เข้าร่วม ครั้งที่ ๒ เป้าหมายความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมี เป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายการเรียนรู้ และความร่วมมือเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภาคเอกชน และชุมชน ยังยืน และเกิด เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำอย่าง ในภาครัฐ

Call No. : 923.1593 ก122ส 2552
Publisher : โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด
Published Date :
Page : 190
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000017179 ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2551) On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786165481281 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ก122ส 
050 b : Publish Year 
2552 
245 a : Title 
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2551) 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
โรงพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด 
300 a : Total pages 
190 
520 a : Description 
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (พ.ศ. ๒๕๕๑) มี มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้สำคัญของแต่ละชุมชนที่เข้าร่วม ครั้งที่ ๒ เป้าหมายความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยมี เป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ เครือข่ายการเรียนรู้ และความร่วมมือเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภาคเอกชน และชุมชน ยังยืน และเกิด เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำอย่าง ในภาครัฐ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.