จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานอำนวยการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้กราบบังคมทูลขอรับพระราชทานจัดงานถวาย ทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า “การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี" ชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne" กำหนดเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ถึงวันศุกร์ ที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมทั้งพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์งานตามแนวทางการจัดงาน ที่ผ่านมาแล้ว รัฐบาลและประชาชนชาวไทยต่างจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้ จึงพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะ

Call No. : 923.1593 ส118จ 2561
Publisher : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Published Date :
Page : 616
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000017135 จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786162833717 
041 a : Language 
ไทย/อังกฤษ 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส118จ 
050 b : Publish Year 
2561 
245 a : Title 
จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
300 a : Total pages 
616 
520 a : Description 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันพฤหัสบดี ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานอำนวยการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้กราบบังคมทูลขอรับพระราชทานจัดงานถวาย ทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ว่า “การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี" ชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Seventieth Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne" กำหนดเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ถึงวันศุกร์ ที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พร้อมทั้งพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์งานตามแนวทางการจัดงาน ที่ผ่านมาแล้ว รัฐบาลและประชาชนชาวไทยต่างจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้ จึงพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.