โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ทรงมีพระชนมายุ ๓๖ ชันษา กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัด พิมพ์เอกสารเรื่อง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งเรียบเรียง โดย อาจารย์พิสิษฐ์ ศศิผลิน อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๘) ซึ่งขณะนี้เป็นที่ปรึกษาโครงการตามพระ ราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแจก จ่ายแก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่น้อมรับและพร้อมใจจะ ดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนทุกแห่งทั่วประเทศ ตามพระพระสงค์ต่อไป

Call No. : 923.1593 ก144ค ฉ.1 ฉ.1-ฉ.5
Publisher : ม.ป.ท.:ม.ป.พ.
Published Date :
Page : 24
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000017117 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน On shelf  Login 
0000017118 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน On shelf  Login 
0000017119 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน On shelf  Login 
0000017120 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน On shelf  Login 
0000017121 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน On shelf  Login 

MARC Information

041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ก144ค ฉ.1 
050 b : Publish Year 
ฉ.1-ฉ.5 
245 a : Title 
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
ม.ป.ท.:ม.ป.พ. 
300 a : Total pages 
24 
520 a : Description 
เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ทรงมีพระชนมายุ ๓๖ ชันษา กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัด พิมพ์เอกสารเรื่อง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งเรียบเรียง โดย อาจารย์พิสิษฐ์ ศศิผลิน อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๘) ซึ่งขณะนี้เป็นที่ปรึกษาโครงการตามพระ ราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแจก จ่ายแก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่น้อมรับและพร้อมใจจะ ดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนทุกแห่งทั่วประเทศ ตามพระพระสงค์ต่อไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.