สูจิบัตรรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2556 (รุ่นที่ 5)

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้จัดทำโครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเป็นขวัญกำลังใจ โดย มอบรางวัลแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด และเป็นการเผยแพร่ผลงานคุณงามความดี และยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล ให้เป็นแบบอย่างการทำความดีให้ปรากฏแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป

Call No. : 923.1593 ท511ร 2556
Publisher : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน)และคณะ
Published Date :
Page : 16
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000017101 สูจิบัตรรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2556 (รุ่นที่ 5) On shelf  Login 

MARC Information

041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ท511ร 
050 b : Publish Year 
2556 
245 a : Title 
สูจิบัตรรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2556 (รุ่นที่ 5) 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน)และคณะ 
300 a : Total pages 
16 
520 a : Description 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้จัดทำโครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเป็นขวัญกำลังใจ โดย มอบรางวัลแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด และเป็นการเผยแพร่ผลงานคุณงามความดี และยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล ให้เป็นแบบอย่างการทำความดีให้ปรากฏแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.