โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการเติมน้ำ เติมชีวิต)

รูปแบบของหนังสือเล่มนี้ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงการเขียนหนังสือรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานให้แก่กรมชลประทาน จากที่เคยเขียนในรูปแบบวิชาการมาเป็นรูปแบบของเรื่อง เล่าที่เข้าใจง่ายมากขึ้น เนื้อหาจึงเกิดจากการเขียนของผู้ปฏิบัติงานอย่างเสียสละในพื้นที่นั่น คือ "นักประสานงานชุมชนชลประทาน" หรือ ปส.ชป. โดยมีเจ้าหน้าที่กรมชลประทานใน พื้นที่และ พี่เลี้ยงนักวิจัยของ สกว. คอยหนุนเสริม ดังนั้นสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นเรื่องที่ร้อยเรียงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างตรงไปตรงมา ทั้งยังเต็มไปด้วย ความรู้สึกต่างๆ ของผู้เขียนเรื่องเล่าในการลงพื้นที่ทำงาน

Call No. : 923.1593 ก225ต 2555
Publisher : บริษัท บูม สเตชั่น จำกัด
Published Date :
Page : 16
Rating :
Barcode Title of Copy Status

MARC Information

041 a : Language 
ไทย 
050 b : Author ID 
ก225ต 
050 b : Publish Year 
2555 
050 a : Classification No. 
245 a : Title 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (โครงการเติมน้ำ เติมชีวิต) 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
บริษัท บูม สเตชั่น จำกัด 
300 a : Total pages 
16 
520 a : Description 
รูปแบบของหนังสือเล่มนี้ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงการเขียนหนังสือรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานให้แก่กรมชลประทาน จากที่เคยเขียนในรูปแบบวิชาการมาเป็นรูปแบบของเรื่อง เล่าที่เข้าใจง่ายมากขึ้น เนื้อหาจึงเกิดจากการเขียนของผู้ปฏิบัติงานอย่างเสียสละในพื้นที่นั่น คือ "นักประสานงานชุมชนชลประทาน" หรือ ปส.ชป. โดยมีเจ้าหน้าที่กรมชลประทานใน พื้นที่และ พี่เลี้ยงนักวิจัยของ สกว. คอยหนุนเสริม ดังนั้นสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นเรื่องที่ร้อยเรียงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างตรงไปตรงมา ทั้งยังเต็มไปด้วย ความรู้สึกต่างๆ ของผู้เขียนเรื่องเล่าในการลงพื้นที่ทำงาน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.