รายงานประจำปี 2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำหรับรายงานประจำปี 2565 นี้ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผน ดครงการของกรมประมง และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ รวมทั้งโครงการและกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้แก่ประชาชนที่สนใจ

Published date : Oct 26, 2023
Publisher : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Category : ทั่วไป
Page : 96
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานประจำปี 2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
260 b : Name of publisher 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
260 c : Date of publication 
2565 
300 a : Total pages 
96 
520 a : Description 
สำหรับรายงานประจำปี 2565 นี้ ได้รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผน ดครงการของกรมประมง และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมดำเนินงานสนองพระราชดำริ รวมทั้งโครงการและกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ให้แก่ประชาชนที่สนใจ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.