รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งหนึ่งในจำนวน ๖ แห่ง ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

Published date : Oct 26, 2023
Publisher : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Category : ทั่วไป
Page : 86
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 
260 b : Name of publisher 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
260 c : Date of publication 
2565 
300 a : Total pages 
86 
520 a : Description 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งหนึ่งในจำนวน ๖ แห่ง ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๕ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.