ภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (พุทธศักราช 2562 - 2565)

หนังสือ “ภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (พุทธศักราช ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)” เป็นการเผยแพร่การดําเนินภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานให้ขยายสู่วงกว้าง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวังที่จะได้รับเกียรติยศ อันสูงยิ่งวาระในสุดท้ายแห่งชีวิตนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม แก่พสกนิกรภายใต้ร่มพระบารมีสืบไป

Published date : Oct 24, 2023
Publisher : กระทรวงวัฒนธรรม
Category : ทั่วไป
Page : 356
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (พุทธศักราช 2562 - 2565) 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
260 c : Date of publication 
2566 
300 a : Total pages 
356 
520 a : Description 
หนังสือ “ภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (พุทธศักราช ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕)” เป็นการเผยแพร่การดําเนินภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานให้ขยายสู่วงกว้าง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวังที่จะได้รับเกียรติยศ อันสูงยิ่งวาระในสุดท้ายแห่งชีวิตนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม แก่พสกนิกรภายใต้ร่มพระบารมีสืบไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.