รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเผื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรน้ำ สามารถอ่านเอกสารดังกล่าว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่เว็บไซต์ https://online.flipbuilder.com/bhde/gmxw/

Published date : Sep 19, 2023
Publisher : คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)
Category : ทั่วไป
Page : 120
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) 
260 b : Name of publisher 
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) 
260 c : Date of publication 
2565 
300 a : Total pages 
120 
520 a : Description 
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ฉบับนี้จัดทำขึ้นเผื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรน้ำ สามารถอ่านเอกสารดังกล่าว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่เว็บไซต์ https://online.flipbuilder.com/bhde/gmxw/ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.