เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน

บทความจากหนังสือ 20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก โดย มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ หน้า 65-73.

Call No. : -
Publisher : มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Published Date :
Category : ทั่วไป
Page : 10
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน 
260 b : Name of publisher 
มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
260 c : Date of publication 
2563 
300 a : Total pages 
10 
520 a : Description 
บทความจากหนังสือ 20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก โดย มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ หน้า 65-73. 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.