พระราชดำรัสด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษา โดย ผศ. ดร.เข็มทอง ศิริแสงเลิศ บทความจากหนังสือ 20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก หน้า 12-32.

Call No. : -
Publisher : มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Published Date :
Category : ทั่วไป
Page : 22
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ต้นแบบแห่งการศึกษา 
260 b : Name of publisher 
มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
260 c : Date of publication 
2563 
300 a : Total pages 
22 
520 a : Description 
พระราชดำรัสด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษา โดย ผศ. ดร.เข็มทอง ศิริแสงเลิศ บทความจากหนังสือ 20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก หน้า 12-32. 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.