รายงานการศึกษาวิจัย ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยุคดิจิทัล : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสนอต่อ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Published date : May 22, 2023
Publisher : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Category : ทั่วไป
Page : 519
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786168033869 
245 a : Title 
รายงานการศึกษาวิจัย ศาลรัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลในสังคมยุคดิจิทัล : ศึกษาเปรียบเทียบต่างประเทศ 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
260 c : Date of publication 
ธันวาคม 2565 
300 a : Total pages 
519 
520 a : Description 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสนอต่อ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.