20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม

20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม จัดทำขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งธนาคารสมอง โดยได้รับพระกรุณาฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษ และทอดพระเนตรนิทรรศการเสมือนจริงแสดงผลการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองตลอด 20 ปีที่ผ่านมา

Call No. : 923.1593 ส132ย 2565
Publisher : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
Published Date :
Page : 182
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000000145 20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม On shelf  Login 

MARC Information

041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส132ย 
050 b : Publish Year 
2565 
245 a : Title 
20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 
260 c : Date of publication 
2565 
300 a : Total pages 
182 
520 a : Description 
20 ปี ธนาคารสมอง พลังอาสาร่วมสร้างสังคมที่เท่าเทียม จัดทำขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชดำริในการจัดตั้งธนาคารสมอง โดยได้รับพระกรุณาฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิดงานและทรงปาฐกถาพิเศษ และทอดพระเนตรนิทรรศการเสมือนจริงแสดงผลการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองตลอด 20 ปีที่ผ่านมา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.